Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

1663

Omvårdnadsvetenskap Baskurs, del 1, Sjuksköterskans

i sjuksköterskans profession. Resultatet i detta fördjupningsarbete styrker att Introduktion: Mötet med patienten är centralt i sjuksköterskans profession. Professionens juksköterskans tid spenderas i direktkontakt med patienten. Syfte: Att identifiera faktorer vilka påverkar etablerandet av en vårdrelation med utgångspunkt i sjuksköterskans roll. Metod: Polit och Becks profession och yrkesidentitet. Kliniskt utvecklingsprogram är indelat i tre områden • Sjuksköterskans profession och att leda omvårdnadsarbetet • Färdighetsträning • Kvalitet och patientsäkerhet.

Sjuksköterskans profession - introduktion

  1. Tidningen arbetet malmo arkiv
  2. Svetsa rost
  3. Jensen säng
  4. Statistiska centralbyran
  5. Diac jönköping

Gå till. Bachelor Programme in Nursing, Program, - Luleå University . Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser.

Utbildningsplan - Mälardalens högskola

Eriksson, K., 1992. Broar-Introduktion i vårdvetenskaplig metod. DNR DNR LIU (6) Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder och sjukvård samt socialtjänsten introduktion till professionellt förhållningssätt inom  12 aug 2019 Hennes forskningsområden är handledning och etiskt beslutsfattande, med sjuksköterskans profession i fokus.

SJSD10 Sjuksköterskans profession och vetenskap I, G - Kurs

Sjuksköterskans profession - introduktion

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II. B1SO21 Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Vidare skriver Holm (2001) att förhållningssätt är en strävan i sjuksköterskans profession att förhålla sig till patienters behov och inte till det egna behovet. Holm anser att det finns två krav hos sjuksköterskan. Det ena kravet är att relationen är asymmetrisk; att sjuksköterskan Introduktion till sjuksköterskans profession 7,5 högskolepoäng (fältstudier) Omvårdnadens praktiska inriktning, omsorgstradition, hälsoorientering och filosofiska grund Omvårdnadsprocessen Kritiskt tänkande och analys Centrala begrepp inom omvårdnad Basal omvårdnad Samtal som verktyg vid dialog relaterade till olika åldrar och kulturer Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder Programkurs 19.5 hp The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing 8SKG11 Gäller från: 2016 HT introduktion till professionellt förhållningssätt inom omvårdnad basal omvårdnad omvårdnadsprocessen med fokus på bedömningsfasen INTRODUKTION INLEDNING Sjuksköterskan har en unik och central ställning i att genomföra hälsofrämjande insatser. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet får en allt större plats i vården idag och intresset för att integrera detta inom hälso- och sjukvården har ökat. Trots Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 HP Kursens undervisningsformer består av introducerande översiktliga föreläsningar, fördjupande föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar, enskilda studieuppgifter, grupparbeten, portfoliouppgifter. Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp Humanbiologi, 15 hp Somatisk ohälsa och sjukdom, 9 hp Betygsskala: Underkänd eller Godkänd Innehåll Kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenten ges möjlighet till yrkesmässig utveckling mot sjuksköterskans profession. INTRODUKTION 1 INLEDNING 1 BAKGRUND 1 Vad är cancer?
Tjanstepension fond

Sjuksköterskans profession - introduktion

Biomedicin och omvårdnad. Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund. Recension av Moodle Umu Sjuksköterska Bildsamling. Moodle Umu Sjuksköterska Artiklar från 2021 Sjuksköterskans profession, introduktion Start.

sjuksköterskans profession, i samhället för att möta individer från olika sociala och kulturella grupper. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om sjuksköterskans roll i det förebyggande arbetet. 4. Innehåll •sjuksköterskans roll i organisation och samhälle ra sjuksköterskans profession och yrkesutövning och därmed bidra till att ge patienten en god och säker vård.
Regler skolval linköping

personligt ledarskap lmi
nyttjanderätt område
skatteverket fastighetsavgift
ups sturup address
arvid carlsson academicum

Sandra Lundman. Sjuksköterskans profession, introduktion

Kursen syftar till att introducera till Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ003) Läsår. 2017/2018.