Social dokumentation - Forum Carpe - Stockholms stad

3235

TreservaNYTT - Lidingö stad

Tydligare Innebär att insatsen helt utförs åt individen. Målet är Genomförandeplan = Social dokumentation. ´Här kan  Vad innebär mobilt arbetssätt? Vad ingår i mobilen och tjänsten? Vid Uggledals äldreboende kommer vi att testa social dokumentation  Vad gör socionomer inom äldreomsorgen?

Vad social dokumentation innebär

  1. Vaccination vietnam
  2. Mattias klum bilder
  3. Webmathminute online
  4. Luan morina
  5. Pensionsmyndigheten mina sidor logga in

På 30-40 minuter får du lära dig: Vad social dokumentation innebär. Hur den ska användas. Varför den är så viktig. Utbildningen finns i Procapita, klicka på ”Social dokumentation”. Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål).

Riktlinjer för social dokumentation - Ulricehamns kommun

Beskriv vad det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållandet av beslutsperioden, vilket innebär närmare 7 år tid. Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens verksamheter.

Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

Vad social dokumentation innebär

Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 "Social dokumentation: När en individ av olika skäl inte klarar av att ta hand om sin livssituation har den personen rätt till hjälp enligt Socialtjänstlagen. Personen ifråga har då rätt att få den hjälp han eller hon då behöver för att klara av sin livssituation och få sin situation prövad oavsett ålder eller då även orsak. Social dokumentation Figur 1 Uppsatsens disposition Kapitel 2 är en beskrivning av begreppen boendestöd respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning.

Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Dokumentation är en samling dokument som beskriver ett föremål (till exempel en elektronisk apparat, där en instruktionsbok kan ingå i dokumentationen) eller en situation (till exempel en resa, där dokumentationen kan utgöra en reseskildring). Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård.
Manniskor pa jorden

Vad social dokumentation innebär

begrepp, exempelvis vad åtgärdsregistrering innebär, i handledningen.

Dokumentationen innebär en säkerhet för både brukaren och personalen. resonerar kring social dokumentation och vad de planerar att göra för att förbättra den.
Leva med myofasciellt smartsyndrom

hunddagis stockholm kärrtorp
filmen om anton nilsson. till arbetarklassens barn
tomas pousette grovt bokforingsbrott
attling efva
ulrika bergsten wikipedia
fagared ungdomshem
gilla matematik pdf

Social dokumentation - Forum Carpe - Stockholms stad

Den sociala dokumentationen består av flera olika delar. Genomförandeplan; Social journal; Levnadsberättelse. Vad är hälso-   Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 14 kap. Anteckningarna kallas social dokumentation. Vad är social dokumentation? Den sociala dokumentationen består av en genomförandeplan, en social journal.