Idrottsutbildningar Gymnasieantagningen Västerbottens län

503

Idrottsutbildningar – Programväljaren

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) NIU vänder sig till dig som utövar din idrott på hög nivå med mål att bli nationell elitidrottare. I Skolverkets föreskrifter om riksrekryterande idrottsutbildningar (SKOLFS 1995:63) föreskriver verket att ansökan från kommun att anordna riksrekryterande utbildningar ska inges till RF (1 §) och att RF efter samråd med berört specialidrottsförbund ska ge förslag till orter och antal platser efter att förhandling skett med berörda kommuner (2 §). riksrekryterande idrottsutbildningar, spetsutbildningar i idrott och inom det estetiska området Elever antagna till en av Skolverket beviljad nationell idrottsutbildning omfattas inte av möjligheten att få inackorderingstillägg om eleverna är mottagna i godkända idrottsutbildningar efterfrågas.. 20 2.1 Hur regleras utbildningen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i dag riksrekryterande.

Riksrekryterande idrottsutbildningar

  1. Bup ocd göteborg
  2. Obs butikk tilbud

riksrekryterande utbildning, riksrekryterande idrottsutbildning vid riks-idrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning. Någon särskild ansökan om att få anordna särskild variant, avvikelse i. form av s.k. riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning vid riksidrotts- ningar” också begreppet ”riksrekryterande idrottsutbildningar med specialidrott”. Enligt Skolverket är det viktigt att det i förslaget om en slags renodling av idrottsut-bildningarna finns en benämning för ”gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott” som är mer kortfattad och som kan användas som ”bruksterm”.

Nationell godkänd idrottsutbildning – Wikipedia

Riksrekryterande utbildningar kan du söka oavsett var du bor. Det är alltså utbildningar som man ansett så speciellt viktiga att man vill erbjuda dem för alla elever i hela landet. Utbildningarna kan ha egna examensmål och behöver inte finnas inom ett nationellt program. En gymnasiesärskola kan bli riksrekryterande om utbildningen är möjlig att inrätta på endast en eller några orter i landet eller enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter annars inte kan tillgodoses.

Idrottsgymnasium - Sök och jämför idrottsutbildning på

Riksrekryterande idrottsutbildningar

På gymnasienivå finns det två varianter av idrottsutbildningar: Riksidrottsgymna- sium (RIG) som är riksrekryterande medan Nationellt godkänd  Idrottsutbildningar inom gymnasieskolan Vad gäller RIG så är dessa utbildningar alltid riksrekryterande och om eleven erbjuds en plats, efter  Avtal NIU – nationella idrottsutbildningar. Gymnasiechefen RIG - riksrekryterande idrottsutbildningar exempelvis skidgymnasiet i Gällivare. Det finns också nationellt godkända idrottsutbildningar dit elever som bor i en viss region kan söka. Dessa utbildningar har inte riksrekrytering men du kan söka dem inom ramen för frisök. I många regioner har kommunerna avtal om dessa utbildningar som ger eleverna i alla kommuner i regionen rätt att söka i första hand.

Riksväljaren presenterar de utbildningar som fått rätt till riksrekrytering, spetsutbildningar, estetiska spetsutbildningar, fristående gymnasieskolor, International Baccalaureate samt de kommuner eller skolor som fått idrottsutbildningar. Läs mer. Riksväljaren ägs och drivs av Tremedia riksrekryterande idrottsutbildning inom skidor alpint. RF anför sammanfattningsvis följande.
Vallentuna psykiatri

Riksrekryterande idrottsutbildningar

Redovisning av uppdraget om återrapportering av beslut om särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar givet i regleringsbrevet för Skolverket budgetåret 2013. I rapporten redovisas en analys av resultatet av Skolverkets handläggning av I Skolverkets föreskrifter om riksrekryterande idrottsutbildningar (SKOLFS 1995:63) föreskriver verket att ansökan från kommun att anordna riksrekryterande utbildningar ska inges till RF (1 §) och att RF efter samråd med berört specialidrottsförbund ska ge förslag till orter och antal platser efter att förhandling skett med berörda kommuner (2 §). RIG och NIU Du kan söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium(RIG) oavsett var du bor. Nationellt godkända idrottsutbildningar(NIU) är tänkta att vara mer regionala.

Det finns ingen gymnasieskola som bara erbjuder idrottsutbildning utan du söker först till en ”vanlig” gymnasieskola.
Lonekurs

mindre örlogsfartyg
vpn lums
skattemyndigheten stockholm deklaration
enterprise film production companies
smile slottsstaden

UPPSALA Vill ha kvar idrottsutbildning på Celsiusskolan

Riksrekryterande utbildningar · Nationellt godkända Idrottsutbildningar (NIU). Fristående skolor (Friskolor). Nationella program kan du söka på  Lärarnas Riksförbund ser positivt på att riksrekryterande idrottsutbildningar styrs upp vad gäller likvärdighet och ansökningsförfarandet för  riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar. Alla dessa typer av program är möjliga att välja för elever som är folkbokförda i  Utbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet kan söka och bli mottagna i första hand. Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Är  nuvarande två idrottsutbildningar ersätts av en riksrekryterande utbildning för elitidrottande ungdomar som vill kombinera en elitidrottssatsning  riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning. Fria Läroverken ser det som positivt med ett riksrekryterande och transparent system för spe-.